บริษัท ทีทีบียูนิตี้ จำกัด

 

           บริษัท ทีทีบียูนิตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประกอบธุรกิจด้านขนส่งสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง และแช่เย็น

       ทุกชนิด เช่น อาหารสำเร็จรูป  อาหารทะเลแช่แช็ง ไก่ชุปแป้งทอด   น้ำผลไม้  ผักอนามัย ไอศกรีม และสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องขนส่งโดย

       การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็น


       

บริการของเรา


  บริการขนส่งด้วยรถห้องเย็นกระบะ 4 ล้อ และให้บริการให้เช่าคลังสินค้าทำอุณหภูมิ

  บริการด้านขนส่งสินค้าแช่แข็งและแช่เย็นทุกชนิด 

  รับส่งสินค้าในเขตกรุงแทพมหานคร – ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วทุกภาค 

  รับงานขนส่งเป็นรายวัน-รายเดือน 

  ให้บริการคำปรึกษาด้านแนะนำเส้นทาง ระยะทาง 

  ติดต่อสอบถาม อัตราค่าบริการ

     
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ


    รถตู้ห้องเย็นของทีทีบี ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ได้บวก 25 องศาเซลเซียส

ถึง -18 องศาเซลเซียส ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) ลักษณะตู้บรรทุกห้องเย็น

ขนาดกว้าง 1,500 มม. ยาว 2,200 มม. สูง 1,400 มม. พื้นที่ภายในตู้ 4.95 ลบ.ม.

ท่านสามารถไว้วางใจได้ในคุณภาพสินค้าของท่านที่ได้รับบริการจากเรา